StarProject akademia wokalu i agencja artystyczna w Trójmieście
strona głowna

Regulamin

REGULAMIN STAR PROJECT

Star Project jest legalnie działającą firmą zarejestrowaną w CEIDG. Star Project zajmuje się prowadzeniem zajęć z nauki śpiewu, stylizacji oraz ruchu scenicznego, posiada także uprawnienia Agencji Artystycznej oraz wydawnictwa muzycznego.

I ZAJĘCIA GRUPOWE 

1. Zajęcia kursu WOKAL odbywają się w grupach 3 – 6 osobowych. Zajęcia grupowe trwają 120minut, spotkania odbywają się raz w tygodniu w siedzibie Star Project ul. Subisława 27c w ustalonym z grupą czasie.
2. Czas trwania kursu WOKAL to 9 miesięcy.
3. Minimalna ilość osób w kursie grupowym to 3 osoby. W przypadku, gdy w trakcie kursu część uczestników zrezygnuje pozostawiając mniej niż 3 uczniów, istnieje możliwość przepisania się do innej grupy, bądź grupa może ulec rozwiązaniu.

4. W przypadku nieobecności większej części grupy i wcześniejszego niż dzień przed zajęciami powiadomienia o tym, zajęcia zostają odwołane i odrobione w uzgodnionym terminie.
6. W przypadku nieobecności ucznia na 1, 2 lub 3 spotkaniach w danym miesiącu, wysokość opłaty nie zmienia się i obowiązuje stawka za cały miesiąc.
7. Po wcześniejszym zgłoszeniu nieobecności ucznia, istnieje możliwość odrobienia zajęć w innej grupie.
8. Jeżeli zajęcia nie odbędą się z powodu nieobecności nauczyciela, zostaną odrobione w terminie ustalonym wspólnie z uczniami.
9. Wcześniejsza rezygnacja z kursu w trakcie jego trwania wymaga złożenia wypowiedzenia z miesięcznym wyprzedzeniem.
10. Wypowiedzenie udziału w kursie wymaga formy pisemnej, (mailowej) za zwrotnym potwierdzeniem. Nieobecności na zajęciach nie oznaczają rezygnacji z zajęć. W przypadku braku zgłoszenia rezygnacji z zajęć, opłaty będą dalej naliczane.
11. Rezygnując z kursu w trakcie jego trwania uczeń opłaca dodatkowo jeden miesiąc zajęć.
12. Star Project zachowuje prawo do odmowy przyjęcia, bądź rezygnacji z kontynuacji nauczania ucznia bez potrzeby wyjawiania powodu.
13. Koszt kursu wynosi 350zł miesięczne. Przy jednorazowej wpłacie za cały kurs zniżka 5%.
14. Płatności za kurs należy dokonywać przelewem do końca pierwszego tygodnia każdego miesiąca z góry, na konto bankowe szkoły, lub w gotówce na zajęciach.
15. W przypadku opóźnień w płatnościach SP ma prawo naliczać odsetki w wysokości maksymalnej(25% w skali roku –według Kodeksu Cywilnego Art.359.). W wyjątkowych sytuacjach Szkoła odstąpi od naliczania odsetek. W takiej sytuacji opóźnienie w płatnościach musi być wcześniej zgłoszone.
16.   StarProject zastrzega sobie prawo do bezterminowego wykorzystywania zdjęć, czy filmów z wizerunkiem uczniów zrobionych podczas zajęć, kursów i koncertów organizowanych przez StarProject
17. STAR PROJECT nie odpowiada za kradzieże, wszelkie wypadki i szkody wyrządzone w trakcie zajęć.
18. Wysłanie zgłoszenia nie gwarantuje miejsca w grupie. W celu zapisania się na kurs należy wpłacić opłatę rekrutacyjną w wysokości 350zł w terminie wyznaczonym przez szkołę.

Biorąc udział w zajęciach akceptujesz regulamin.

II ZAJĘCIA INDYWIDUALNE

1. Daty i godziny zajęć indywidualnych, kursów przygotowujących do egzaminów oraz kursu dla mam, ustalane są indywidualnie w godzinach odpowiadającym obydwu stronom w ramach godzin przyjmowania uczniów tj. pn-czw w godzinach 11.00-19.00
2. Star Project nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne niezdanie egzaminu na uczelnie teatralno/muzyczne przez kursanta wybierającego kurs przygotowawczy.
3. W przypadku „kursu dla mam” oraz „lekcji indywidualnych” istnieje możliwość rozpoczęcia zajęć od połowy miesiąca. Opłata za zajęcia dla ucznia rozpoczynającego naukę w STAR PROJECT, w połowie miesiąca, jest proporcjonalnie mniejsza. W kolejnych miesiącach należy dokonywać opłat za cały miesiąc nauki z góry

4. Na zajęcia można umawiać się w cyklu mieszanym (czyli z tygodnia na tydzień lub rzadziej)  lub rezerwując stały termin zajęć.
5. Priorytetem są uczniowie posiadający stały termin. W przypadku uczniów nie rezerwujących stałego terminu ich zwykła godzina zajęć może zostać zajęta przez innego ucznia.
6. W sytuacji rezerwacji stałego terminu zajęć indywidualnych, rezygnacji pojedynczej z lekcji dokonuje się najpóźniej 48 godzin przed umówionym terminem.  Nie pojawienie się na zajęciach bez zgłoszenia tego w podanym czasie, nie zwalnia ucznia z opłaty za zajęcia.
7. W sytuacji rezerwacji stałego terminu i częstego odwoływania zajęć przez ucznia (więcej niż 1 godzina w miesiącu)  może skutkować usunięciem ucznia ze StarProject.
8. Zakres zajęć w kursie indywidualnym dostosowywany jest do poziomu i oczekiwań ucznia i może różnić się od zakresu zajęć kursu grupowego.
8. Star Project zachowuje prawo do odmowy przyjęcia, bądź rezygnacji z kontynuacji nauczania ucznia bez potrzeby wyjawiania powodu.

III Bon na prezent

1. Istnieje możliwość wykupienia dowolnej ilości godzin zajęć indywidualnych
2. Bon jest ważny 12 miesięcy od daty zakupu
3. Bon wystawiany jest imiennie na osobę obdarowywaną, nie ma możliwości zwrotu, lub przekazania bonu innej osobie.
4. Z zajęć korzystać może tylko jedna osoba.
5. W sytuacji realizacji bonu w czasie późniejszym niż 1 miesiąc od zakupu, istnieje możliwość czasu oczekiwania na realizację bonu do 2 miesięcy (wydłuża to czas ważności bonu).
6. W sytuacji realizacji bonu osoba obdarowana staje się uczniem StarProject i godzi się na warunki regulaminu StarProject

STAR PROJECT nie odpowiada za kradzieże, wszelkie wypadki i szkody wyrządzone w trakcie przed i po zajęciach.

Biorąc udział w zajęciach akceptujesz regulamin.

Share Button

Aktualności

06.08 2018

Zgłoś się na kurs wokalny

Ostatnie dni zapisów na Kurs WOKAL w StarProject!
Do piątku 28.09 trwają zapisy na kurs WOKAL. Zajęcia odbywać się będą między pn a czw w godzinach 18.15-20.15 od początku października 2018 do końca czerwca 2019. Koszt zajęć to 350zł miesięcznie. Wymagana opłata rekrutacyjna, zwalniająca z opłaty za pierwszy miesiąc zajęć.

Nie prowadzimy egzaminów wstępnych!

Kursy w StarProject prowadzone są w grupach wiekowych lub/i tematycznych. Grupy dzielone są na profil MUSICAL (techniki wokalne związane z przerabianym repertuarem pop/musical/piosenka aktorska) oraz ROCK (prawidłowa emisja głosu, techniki dla piosenek pop/rock/blues oraz podstawy technik ekstremalnych scream) a także profil mieszany (połączenie technik i repertuaru dla osób z niesprecyzowanym stylem muzycznym). Zgłoszenia dla osób od 16 roku życia.

Zapisy prowadzone są przez formularz na stronie

Share Button
06.07 2018

#StarProject

#starproject pod takim tagiem szukajcie nas na instagramie :)

StarProject zaprasza na www.instagram.com/starproject_akademia_wokalu znajdziecie tam filmiki i zdjęcia z zajęć i kursów

Share Button

Założycielka SP

Założycielką STAR PROJECT - akademia wokalu i agencja artystyczna, jest Oliwia Bartuś.

więcej

Jesteś zainteresowany? Nie czekaj

Kliknij tutaj i wypełnij formularz zgłoszeniowy