StarProject akademia wokalu i agencja artystyczna w Trójmieście
strona głowna

Regulamin

REGULAMIN STAR PROJECT

Star Project jest legalnie działającą firmą zarejestrowaną w CEIDG. Star Project zajmuje się prowadzeniem zajęć z nauki śpiewu, stylizacji oraz ruchu scenicznego, posiada także uprawnienia Agencji Artystycznej oraz wydawnictwa muzycznego.

I ZAJĘCIA GRUPOWE 

1. Zajęcia kursu WOKAL odbywają się w grupach 3 – 6 osobowych. Zajęcia grupowe trwają ok. 120minut, spotkania odbywają się raz w tygodniu w wyznaczonym przez Akademię miejscu i ustalonym z grupą czasem.
2. Czas trwania kursu WOKAL to 9 miesięcy.
3. Minimalna ilość osób w kursie grupowym to 3 osoby. W przypadku, gdy w trakcie kursu część uczestników zrezygnuje pozostawiając mniej niż 3 uczniów, grupa może ulec rozwiązaniu.

4. W przypadku nieobecności na zajęciach jednego ucznia zajęcia nie zostaną przez niego odrobione. W przypadku nieobecności większej części grupy i wcześniejszego niż dzień przed zajęciami powiadomienia o tym, zajęcia zostają odwołane i odrobione w uzgodnionym terminie, w obrębie tego samego miesiąca.
5. Jeśli nie istnieje możliwość odrobienia zajęć w tym samym miesiącu, zajęcia przepadają.
6. W przypadku nieobecności ucznia na 1, 2 lub 3 spotkaniach w danym miesiącu, wysokość opłaty nie zmienia się i obowiązuje stawka za cały miesiąc.
7. Po wcześniejszym zgłoszeniu dłuższej nieobecności ucznia, istnieje możliwość odrobienia części zajęć w formie zajęć indywidualnych w uzgodnionym terminie.
8. Jeżeli zajęcia nie odbędą się z powodu nieobecności nauczyciela, zostaną odrobione w terminie ustalonym wspólnie z uczniami.
9. Wcześniejsza rezygnacja z kursu w trakcie jego trwania wymaga złożenia wypowiedzenia z miesięcznym wyprzedzeniem.
10. Wypowiedzenie udziału w kursie wymaga formy pisemnej, (również mailowej) za zwrotnym potwierdzeniem. Nieobecności na zajęciach nie oznaczają rezygnacji z zajęć. W przypadku braku zgłoszenia rezygnacji z zajęć, opłaty będą dalej naliczane.
11. Rezygnując z kursu w trakcie jego trwania uczeń opłaca dodatkowo jeden miesiąc zajęć.
12. Star Project zachowuje prawo do odmowy przyjęcia, bądź rezygnacji z kontynuacji nauczania ucznia bez potrzeby wyjawiania powodu.
13. Koszt kursu wynosi 350zł miesięczne. Przy jednorazowej wpłacie za cały kurs zniżka 5%.
14. Płatności za kurs należy dokonywać przelewem do końca pierwszego tygodnia każdego miesiąca z góry, na konto bankowe szkoły, lub w gotówce na zajęciach.
15. W przypadku opóźnień w płatnościach SP ma prawo naliczać odsetki w wysokości maksymalnej(25% w skali roku –według Kodeksu Cywilnego Art.359.). W wyjątkowych sytuacjach Szkoła odstąpi od naliczania odsetek. W takiej sytuacji opóźnienie w płatnościach musi być wcześniej zgłoszone.
16.   StarProject zastrzega sobie prawo do bezterminowego wykorzystywania zdjęć, czy filmów z wizerunkiem uczniów zrobionych podczas zajęć, kursów i koncertów organizowanych przez StarProject
17. STAR PROJECT nie odpowiada za kradzieże, wszelkie wypadki i szkody wyrządzone w trakcie zajęć.
18. Wysłanie zgłoszenia nie gwarantuje miejsca w grupie. W celu zapisania się na kurs należy wpłacić opłatę rekrutacyjną w wysokości 350zł w terminie wyznaczonym przez szkołę.

Biorąc udział w zajęciach akceptujesz regulamin.

II ZAJĘCIA INDYWIDUALNE

1. Daty i godziny zajęć indywidualnych, kursów przygotowujących do egzaminów oraz kursu dla mam, ustalane są indywidualnie w godzinach odpowiadającym obydwu stronom w ramach godzin przyjmowania uczniów tj. pn-czw w godzinach 11.00-19.00
2. Star Project nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne niezdanie egzaminu na uczelnie teatralno/muzyczne przez kursanta wybierającego kurs przygotowawczy.
3. W przypadku „kursu dla mam” oraz „lekcji indywidualnych” istnieje możliwość rozpoczęcia zajęć od połowy miesiąca. Opłata za zajęcia dla ucznia rozpoczynającego naukę w STAR PROJECT, w połowie miesiąca, jest proporcjonalnie mniejsza. W kolejnych miesiącach należy dokonywać opłat za cały miesiąc nauki z góry

4. Na zajęcia można umawiać się w cyklu mieszanym (czyli z tygodnia na tydzień lub rzadziej)  lub rezerwując stały termin zajęć.
5. Priorytetem są uczniowie posiadający stały termin. W przypadku uczniów nie rezerwujących stałego terminu ich zwykła godzina zajęć może zostać zajęta przez innego ucznia.
6. W sytuacji rezerwacji stałego terminu zajęć indywidualnych, rezygnacji pojedynczej z lekcji dokonuje się najpóźniej 48 godzin przed umówionym terminem.  Nie pojawienie się na zajęciach bez zgłoszenia tego w podanym czasie, nie zwalnia ucznia z opłaty za zajęcia.
7. W sytuacji rezerwacji stałego terminu i częstego odwoływania zajęć przez ucznia (więcej niż 1 godzina w miesiącu)  może skutkować usunięciem ucznia ze StarProject.
8. Zakres zajęć w kursie indywidualnym dostosowywany jest do poziomu i oczekiwań ucznia i może różnić się od zakresu zajęć kursu grupowego.
8. Star Project zachowuje prawo do odmowy przyjęcia, bądź rezygnacji z kontynuacji nauczania ucznia bez potrzeby wyjawiania powodu.

III Bon na prezent

1. Istnieje możliwość wykupienia dowolnej ilości godzin zajęć indywidualnych
2. Bon jest ważny 12 miesięcy od daty zakupu
3. Bon wystawiany jest imiennie na osobę obdarowywaną, nie ma możliwości zwrotu, lub przekazania bonu innej osobie.
4. Z zajęć korzystać może tylko jedna osoba.
5. W sytuacji realizacji bonu w czasie późniejszym niż 1 miesiąc od zakupu, istnieje możliwość czasu oczekiwania na realizację bonu do 2 miesięcy (wydłuża to czas ważności bonu).
6. W sytuacji realizacji bonu osoba obdarowana staje się uczniem StarProject i godzi się na warunki regulaminu StarProject

STAR PROJECT nie odpowiada za kradzieże, wszelkie wypadki i szkody wyrządzone w trakcie przed i po zajęciach.

Biorąc udział w zajęciach akceptujesz regulamin.

Share Button

Aktualności

14.05 2018

Star Project na rzecz hospicjum dla dzieciom

StarProject Pomorze Dzieciom.
Zapraszamy na koncert Piosenki Filmowej w wykonaniu uczniów Akademii Wokalu StarProject,

koncert na rzecz hospicjum dla dzieci

10.06.2018, godzina 19.00

klub Zatoka Sztuki SOPOT

Koncert na rzecz domowego hospicjum Pomorze Dzieciom.
Wstęp na koncert jest darmowy, podczas koncertu wolontariusze fundacji zbierać będą datki dla swoich podopiecznych.

więcej informacji w wydarzeniu na
https://www.facebook.com/events/187503435225848/ 

Share Button
01.03 2018

Pucha dla Sierściucha, koncert na rzecz schroniska

Zapraszamy na kolejny koncert z serii Pucha dla Sierściucha! 

Jest to akcja organizowana od 2011 roku przez Oliwię Bartuś-Staszak, założycielkę StarProject i wokalistkę Arshenic. Wstępem na koncert jest puszka karmy dla psa, lub kota, na rzecz wybranego schroniska.

17.03.2018 w klub Mechaniczna Pomarańcza (Gdańsk Wrzeszcz)
godzina 18.00

Podczas tej akcji zbierać będziemy karmę na rzecz schroniska OTOZ Animals Ciapkowo w Gdyni.
Wystąpią: uczniowie Akademii Wokalu Star Project.  artyści z formacji IMprościej oraz zespoły Lamia Reno i Arshenic

więcej na https://www.facebook.com/events/1744173139224044/

Share Button

Założycielka SP

Założycielką STAR PROJECT - akademia wokalu i agencja artystyczna, jest Oliwia Bartuś.

więcej

Jesteś zainteresowany? Nie czekaj

Kliknij tutaj i wypełnij formularz zgłoszeniowy