Kursy wokalne

Osoby zainteresowane udziałem w kursie NIE MUSZĄ POSIADAĆ DOŚWIADCZENIA WOKALNEGO.

KURSY Wokalne w Star Project

WOKAL

Nauka śpiewu. Kursy roczny, rozpoczynający się od października do końca czerwca (bądź od momentu ogłoszenia naboru do kolejnej grupy).   Zajęcia w grupach wiekowych, do 5 osób.  Kurs przygotowujący do samodzielnego wykonywania utworów muzycznych różnych stylów. Kurs obejmuje: kształcenie słuchu, emisję, ortofonię, dykcję, higienę głosu, naukę śpiewania przeponą, prawidłowy oddech, radzenie sobie z tremą,  techniki wokalne wokali rozrywkowych, wystąpienia publiczne, podstawy komponowania, zasady pisania tekstów piosenek, ćwiczenia aktorskie. Oferujemy naukę śpiewu czystego za pomocą współczesnych technik wokalnych (SLS, CVT, MIXVOICE, BELTING) wraz z przygotowaniem konkretnego repertuaru. Adepci Akademii poznają sposoby interpretacji tekstu oraz nauczą się wyrażać głosem emocje. Dodatkowymi atutami jest nauka pracy z mikrofonem, wprowadzenie do pracy w studio nagraniowym i oswajanie się z występami dla publiczności. Zajęcia prowadzone są przez założycielkę akademii – Oliwię Bartuś – Staszak. Zakończeniem zajęć jest koncert inauguracyjny uczniów akademii.

Grupy kursu Wokal podzielone są na wiek, poziom zaawansowania uczestników, lub profil i liczą do 5 osób. Zajęcia mają charakter INDYWIDUALNY a dzięki pracy w grupie motywujemy uczniów do większego zaangażowania oraz przyzwyczajamy do wystąpień publicznych, co przyśpiesza proces nauczania i rozwoju wokalisty.  Zajęcia prowadzimy dla dorosłych oraz dla młodzieży od 17 roku życia.

Profile kursu: grupa pop, grupa rock, grupa mieszana

*Jeśli w grupie jest wolne miejsce istnieje możliwość dołączenia do kursu Wokal w trakcie trwania kursów, pod warunkiem wyrównania poziomu podczas lekcji prywatnych.

KURS WOKAL  podzielony jest na etapy:

Etap 1 TECHNIKA

W trakcie zajęć uczniowie ćwiczą między innymi: prawidłowy oddech, dykcję, intonację, ortofonię, emisję, techniki wokalne różnych stylów muzycznych (pop, jazz, rock itp). Adepci uczą się współczesnych technik wokalnych takich jak Speach Lavel Singing, Complete Vocal Technique, Mixed Voice, Belting. Wykonują także ćwiczenia aktorskie oraz interpretacyjne, ćwiczą zachowania sceniczne i wystąpienia publiczne. Podczas ćwiczeń aktorskich uczniowie uczą się wyrażać emocje i przekazywać intencje w mowie oraz śpiewie.

Etap 2 PRAKTYKA

W etapie praktycznym uczniowie wyposażeni w wiedzę teoretyczną i posiadający przygotowanie do śpiewu praktycznego, poprzez umiejętność posługiwania się różnymi technikami wokalnymi, ćwiczą swoje umiejętności na wybranych utworach muzycznych. Piosenki wybierane są pod indywidualne predyspozycje każdego z uczniów a także ćwiczone są na profesjonalnym nagłośnieniu scenicznym. Dodatkowym elementem są zajęcia z podstaw harmonii umożliwiające tworzenie różnorodnych wokali wspierających do utworów oraz zajęcia z improwizacji i tworzenia utworów muzycznych.
Uczniowie otrzymują do opracowania utwory w różnych stylach muzycznych (pop, jazz, rock, musical) w tym piosenki aktorske. Utwory po przygotowaniu prezentowane są przed grupą.
W ramach zajęć z zachowań scenicznych opracowywana jest interpretacja oraz ruch sceniczny.  Praca nad utworem  zakończona jest zarejestrowaniem utworu na nośniku audio w celach dydaktycznych i promocyjnych młodego artysty. Osoby biorące udział w kursie występują cyklicznie w koncertach Gwiazd Star Project organizowanych przez szkołę w trójmiejskich klubach muzycznych. Koncerty takie wyposażają uczniów StarProject w doświadczenie oraz materiały niezbędne do dalszej promocji, takie jak profesjonalne zdjęcia oraz nagranie video.

W trakcie kursu uczniowie opanowują kilka utworów, by na koniec kursu zaprezentować je na koncercie inauguracyjnym.

WOKAL + SCREAM & GROWL

Kurs trwający 9 miesięcy, nabór w terminach ogłaszanych na stronie. Zajęcia raz w tygodniu trwające 2 godziny zegarowe, w godzinach wieczornych.

Plan zajęć:

1. Podczas kursu adepci zaczynają naukę od opanowania oddechu wokalnego – panowania nad powietrzem, oddychania aktywnego żebrowego, dobierania ciśnienia powietrza do danych technik wokalnych
2. Kolejnym etapem jest używanie przepony, ortofonia, podstawy do wydobywania wokali metalowych – fry, growl w oparciu o program Melissy Cross
3. Kształcenie słuchu, zajęcia kładące nacisk na intonację i emisję, pozwalające śpiewać czyste dźwięki, dykcja
4. Opanowanie techniki scream, będącej rozwinięcem fryki, pokazujące pełe możliwości wokalisty.
5. Rozciąganie skali głosu, pozwalające na wydobywanie niższych i wyższych dźwięków na potrzeby wokalu czystego jak i wokali metalowych
6. ćwiczenia kondycyjne umożliwiające wydobywanie dłuższych i mocniejszych dźwięków bez uszkodzeń gardła
7. Formanty – wzbogacanie wokalu o dodatkowe brzmienia barwowe
8. Techniki wokalne twang, bel canto, mix, belting, itd
9. Interpretacja tekstu i śpiewanie za pomocą emocji bez zdzierania gardła
10. podstawy zachowań scenicznych
11. Improwizacja wokalna
12. Praca z mikrofonem, praca na utworach
13. występy sceniczne

Warsztaty – Wizerunek artystyczny:

Warsztaty uzupełniające „Wizerunek artystyczny” dla uczniów akademii Star Project.
Warsztaty umożliwiają zdobycie wiedzy, która pomoże wyróżnić młodego artystę na tle innych, odnaleźć własny oryginalny styl oraz opracować indywidualny wizerunek sceniczny dostosowany do wieku, stylu muzycznego i własnej osobowości.  Uwieńczeniem zajęć ze stylizacji jest wyjątkowa sesja zdjęciowa, która wyposaży wokalistę w materiały promocyjne np. do stron internetowych, castingów etc.

Adepci Akademii Star Project nauczą się dobierać odpowiednie dla swojego wieku, wyglądu i osobowości ubiory sceniczne, stylizacje koncertowe i zdjęciowe. Nauczą się jak stworzyć swój wizerunek, poznają prawa rządzące światem muzycznego show biznesu i nauczą się pozowania do zdjęć podczas stylizowanych sesji zdjęciowych.

Warsztaty – Ruch sceniczny

Warsztaty uzupełniające dla uczniów Star Project

W trakcie zajęć z ruchu scenicznego uczniowie poznają techniki pomagające oswoić się ze sceną oraz ubarwiać swoje występy elementami choreografii. W ramach zajęć formy ruchu scenicznego, interpretacja utworów poprzez ruch, techniki uwalniające stres. Zajęcia oparte o autorski program prowadzącej.

W ramach warsztatów adepci zdobywają praktyczną wiedzę i umiejętności na temat śpiewu, stylizacji, a także nauczą się poruszać na scenie. Sposoby jak przełamać tremę i towarzyszące jej „wrastanie w podłogę”. Kursanci dowiadują się jak poruszać się, zagospodarować scenę, by wzbogacić swój występ i zapewnić doskonały odbiór swojego koncertu, dzięki umiejętności śpiewu, tworzenia wizerunku scenicznego i wyrażania swojej osobowości poprzez ruch.

LEKCJE ŚPIEWU DLA MAM:

Indywidualne lekcje śpiewu odbywające się od poniedziałku do piątku w godzinach przedpołudniowych przez cały rok kalendarzowy. Kurs (zajęcia raz w tygodniu) przygotowuje z podstaw emisji, artykulacji prawidłowego oddechu, kształcenia słuchu i używania przepony, czyli pakiet spełniający marzenia o czystym śpiewie dla osób, które dotąd nie miały czasu na spełnienie swoich marzeń oraz dysponują niewielką ilością czasu na ćwiczenia w domu. Na „kurs dla mam” zapisywać się można przez cały rok na początku każdego miesiąca. Minimalna długość kursu to 1 miesiąc, długość kursu dopasowywana jest do predyspozycji i oczekiwań kursanta.

LEKCJE PRYWATNE dla amatorów / dla średnio zaawansowanych

Prywatne lekcje zarówno dla osób, które nigdy nie śpiewały oraz dla średnio zaawansowanych wokalistów.  Program zajęć dopasowywany jest do poziomu i oczekiwań ucznia.  Zajęcia obejmują zasady wokalne w stopniu podstawowym lub zaawansowanym (emisja, kształcenie słuchu, przepona oddech, różne techniki wokalne w muzyce rozrywkowej, interpretacja). Termin zajęć i długość kursu ustalane indywidualnie.

LEKCJE ŚPIEWU DLA DWOJGA

Zajęcia skierowane do osób, które pragną uczyć się w kameralnym gronie.
Marzysz o uczeniu się z przyjaciółką, siostrą, drugą połówką? Te zajęcia skierowane są do Was! Tylko Wy i nauczyciel. Program, tak jak lekcje prywatne dostosowywany jest do Waszego poziomu, predyspozycji i oczekiwań. Bezstresowa nauka i przyjemność ze wspólnego śpiewania. Tak jak podczas innych kursów w Star Project nauczycie się technik wokalnych, prawidłowego oddychania, używania przepony, emisji, ortofonii, technik wokalnych ułatwiających śpiewanie wysokich i niskich dźwięków, rozwijanie nowych barw głosu, a także zagadnień związanych z występami scenicznymi: opanowywanie tremy, zachowań scenicznych, ruchu scenicznego i wielu innych. Zajęcia trwają 90minut, zajęcia raz w tygodniu. Cena

WARSZTATY WOKALNE

Zajęcia skierowane do młodych wokalistów z doświadczeniem wokalnym oraz dla absolwentów Kursów Wokalnych (w tym prywatnych) w Star Project. Zajęcia polegają na opracowywaniu i dopracowywaniu nowego materiału, przygotowywaniu do udziału w konkursach wokalnych i programach typu talent show. Utwory przygotowywane są wstępnie przez uczniów po czym wykonywane przed grupą i dopracowywane pod względem technicznym i interpretacyjnym.

Zajęcia mają charakter warsztatowy, dlatego warunkiem jest znajomość i opanowanie zasad i technik wokalnych. Osoby, które nie ukończyły kursów wokalnych Star Project i chcą dołączyć do grupy muszą wypaść pozytywnie na wstępnym przesłuchaniu, które umawiane jest telefonicznie, lub mailowo.

Warsztaty Wokalne odbywać się będą od 1.07-30.08. Warsztaty to zajęcia, których celem jest przygotowaniu nowego repertuaru. Uczestnicy wybierają w oparciu o rady prowadzącej utwory, które następnie przez wakacje opracowują w trakcie zajęć dla swoich celów (egzaminy, konkursy wokalne, własna przyjemność). Warsztaty odbywają się w grupie do 10 osób. Podczas zajęć ćwiczona jest interpretacja muzyczna oraz interpretacja tekstu, mimika, zachowanie sceniczne itp, przy użyciu mikrofonu. Zajęcia te przyzwyczajają do występów przed publicznością, oswajają ze śpiewem z mikrofonem i gwarantują świetną zabawę w grupie przyszłych wokalistów. W przypadku dużej ilości zgłoszeń grupy dzielone będą wiekowo. Warsztaty prowadzi założycielka Star Project Oliwia Bartuś-Staszak.

Przewidujemy dodatkowe warsztaty z Ruchu Scenicznego oraz Wizerunku.

Kursy oraz warsztaty odbywają się w siedzibie Star Project w Gdańsku, w dzielnicy Żabianka

O otwieraniu naboru do nowej grupy informować będziemy na stronie głównej oraz na naszym facebooku, po informacje zapraszamy też drogą mailową, bądź telefonicznie.

Biorąc udział w zajęciach akceptujesz regulamin.

Formularz zgłoszeniowy do STAR PROJECT