Spotkanie organizacyjne uczniów Star Project

Osoby, które wysłały swoje zgłoszenia na kurs Wokal zapraszam na spotkanie organizacyjne 4.10.2014 do klubu Kosmos w c.h.Manhattan. Podczas spotkania ustalone zostaną terminy zajęć poszczególnych grup.