Zapisy na zajęcia

Rekrutacja na kurs grupowy WOKAL rozpocznie się z dniem PIERWSZEGO WRZEŚNIA i potrwa do końca września, lub do wyczerpania wolnych miejsc. Rozpoczęcie kursu przypada w tym roku w październiku.
W roku szkolnym 2017-2018 przyjmujemy do grup A 15-17 lat, B 18 – 30, C powyżej 30 roku życia. Ramy wiekowe mogą ulec zmianie. Liczba miejsc w grupie to 3- 5 osób. Zajęcia odbywać się będą w dni powszednie nie wcześniej niż o godzinie 16 i nie później niż do gdziny 20. Dokładna godzina i dzień zajęć ustalone zostaną na zajęciach organizacyjnych w terminie pasującym grupie. W celu zapisania się na kurs należy wypełnić formularz zgłoszeniowy w podanym terminie. Formularze przychodzące przed lub po wyznaczonym czasie rekrutacji nie zostaną przyjęte.